Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137594Image of MNXM137594
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H100O6
charge0
mass953.4645
referenceslm:000223240
InChIKeyQKNAYLXEJNZPIP-JMWPAXAYSA-N
InChIInChI=1S/C63H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-29,31,33-34,38,40-41,43,47,50,60H,4-6,8-9,11-15,22-24,30,32,35-37,39,42,44-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-,43-40-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000223240
slm:000223240
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053095 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2n6/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-eicosadienoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-eicosadienoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:3/20:2/22:6)
TAG(18:3/20:2W6/22:6)
TAG(18:3/20:2n6/22:6)
TAG(60:11)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(18:3/20:2/22:6)
TG(18:3/20:2W6/22:6)
TG(18:3/20:2n6/22:6)
TG(18:3n6/20:2n6/22:6n3)
TG(18:3w6/20:2w6/22:6w3)
TG(60:11)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(18:3n6/20:2n6/22:6n3)
Tag(18:3w6/20:2w6/22:6w3)
Tracylglycerol(18:3/20:2/22:6)
Tracylglycerol(18:3/20:2W6/22:6)
Tracylglycerol(18:3/20:2n6/22:6)
Tracylglycerol(60:11)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(18:3/20:2/22:6)
Triacylglycerol(18:3n6/20:2n6/22:6n3)
Triacylglycerol(18:3w6/20:2w6/22:6w3)
Triacylglycerol(60:11)
Triglyceride
hmdb:HMDB53095 secondary/obsolete/fantasy identifier