Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137613Image of MNXM137613
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207606
InChIKeyRBKSGNJHUDHLSH-SOMSWCOPSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,32,34,37-38,41,58H,4-15,22-24,30-31,33,35-36,39-40,42-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,37-34-,41-38-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207606
slm:000207606
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053098 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3n6/20:2n6)
(2R)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/20:3/20:2)
TAG(18:3/20:3W6/20:2W6)
TAG(18:3/20:3n6/20:2n6)
TAG(58:8)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:3/20:3/20:2)
TG(18:3/20:3W6/20:2W6)
TG(18:3/20:3n6/20:2n6)
TG(18:3n6/20:3n6/20:2n6)
TG(18:3w6/20:3w6/20:2w6)
TG(58:8)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:3n6/20:3n6/20:2n6)
Tag(18:3w6/20:3w6/20:2w6)
Tracylglycerol(18:3/20:3/20:2)
Tracylglycerol(18:3/20:3W6/20:2W6)
Tracylglycerol(18:3/20:3n6/20:2n6)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:3/20:3/20:2)
Triacylglycerol(18:3n6/20:3n6/20:2n6)
Triacylglycerol(18:3w6/20:3w6/20:2w6)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53098 secondary/obsolete/fantasy identifier