Feedback

1-O-octadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137637Image of MNXM137637
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H102O5
charge0
mass891.43818
referenceslm:000178207
InChIKeyHBUKDYBZVMPSBR-DWWZJMFHSA-N
InChIInChI=1S/C59H102O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(61)64-57(55-62-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)56-63-58(60)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,18-19,21,25,27-28,31-32,35,37,40-41,44,57H,4-15,17,20,22-24,26,29-30,33-34,36,38-39,42-43,45-56H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,31-27-,35-32-,40-37-,44-41-/t57-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000178207
slm:000178207
1-O-octadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
TG(O-18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053124 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/o-18:0)
(2R)-1-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-arachidonoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:3/20:4/18:0)
TAG(56:7)
TG(18:3/20:4/18:0)
TG(56:7)
Tracylglycerol(18:3/20:4/18:0)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53124 secondary/obsolete/fantasy identifier