Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137667Image of MNXM137667
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211213
InChIKeyFEIFPNFQRQSMOS-JIUPMJPUSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17-18,20-21,26-27,32-33,39,42,58H,4-7,9-10,12-16,19,22-25,28-31,34-38,40-41,43-57H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,21-18-,32-26-,33-27-,42-39-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211213
slm:000211213
1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052922 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2R)-1-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl docosanoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-behenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:0/18:3)
TAG(58:6)
TG(18:3/22:0/18:3)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:3/22:0/18:3)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52922 secondary/obsolete/fantasy identifier