Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137674
formulaC65H116O6
charge0
mass993.61294
referenceslm:000252282
Image of MNXM137674
InChIKeyLEUNYDCIWVIYSZ-CYYWVFIBSA-N
InChIInChI=1S/C65H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,36,42,45,62H,4-15,17,20,22-24,26,29-35,37-41,43-44,46-61H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,36-27-,45-42-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052919 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:0/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-(docosanoyloxy)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-behenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/22:0/22:2)
TAG(62:5)
TG(18:3/22:0/22:2)
TG(62:5)
Tracylglycerol(18:3/22:0/22:2)
Tracylglycerol(62:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000252282 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-docosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52919 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM220514is deprecated and replaced by this entry