Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137725
formulaC63H102O6
charge0
mass955.48038
referenceslm:000225140
Image of MNXM137725
InChIKeyHWIXODUOTVEHET-CNAMJHDQSA-N
InChIInChI=1S/C63H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,31,33-34,39-40,42-43,48,51,60H,4-15,22-24,30,32,35-38,41,44-47,49-50,52-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,42-39-,43-40-,51-48-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000225140 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB53154 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0053154 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2n6)
(2R)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-osbondoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-osbondoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/22:5/20:2)
TAG(18:3/22:5/20:2W6)
TAG(18:3/22:5/20:2n6)
TAG(60:10)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:3/22:5/20:2)
TG(18:3/22:5/20:2W6)
TG(18:3/22:5/20:2n6)
TG(18:3n6/22:5n6/20:2n6)
TG(18:3w6/22:5w6/20:2w6)
TG(60:10)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:3n6/22:5n6/20:2n6)
Tag(18:3w6/22:5w6/20:2w6)
Tracylglycerol(18:3/22:5/20:2)
Tracylglycerol(18:3/22:5/20:2W6)
Tracylglycerol(18:3/22:5/20:2n6)
Tracylglycerol(60:10)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:3/22:5/20:2)
Triacylglycerol(18:3n6/22:5n6/20:2n6)
Triacylglycerol(18:3w6/22:5w6/20:2w6)
Triacylglycerol(60:10)
Triglyceride
MNXM200432is deprecated and replaced by this entry