Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137743Image of MNXM137743
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H96O6
charge0
mass949.43274
referenceslm:000220161
InChIKeySAZXEICGWOKRCR-BYTVIZHJSA-N
InChIInChI=1S/C63H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-29,31,33-35,38-40,42-44,47,60H,4-6,9,12-15,22-24,30,32,36-37,41,45-46,48-59H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,38-35-,42-39-,43-40-,47-44-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000220161
slm:000220161
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053233 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-docosapentaenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:5/20:5)
TAG(60:13)
TG(18:3/22:5/20:5)
TG(60:13)
Tracylglycerol(18:3/22:5/20:5)
Tracylglycerol(60:13)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53233 secondary/obsolete/fantasy identifier