Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137745Image of MNXM137745
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H102O6
charge0
mass979.50178
referenceslm:000242125
InChIKeyBQWOVZWVJFRMTK-OYWVQLBISA-N
InChIInChI=1S/C65H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-29,32-36,40-45,62H,4-7,9-10,12-15,22-24,30-31,37-39,46-61H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,36-27-,43-40-,44-41-,45-42-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000242125
slm:000242125
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053228 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2R)-1-[(7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-docosapentaenoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:5/22:4)
TAG(62:12)
TG(18:3/22:5/22:4)
TG(62:12)
Tracylglycerol(18:3/22:5/22:4)
Tracylglycerol(62:12)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53228 secondary/obsolete/fantasy identifier