Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137760Image of MNXM137760
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H98O6
charge0
mass975.47002
referenceslm:000239323
InChIKeyVHGVPSYDWFOMRD-RJSQXOJDSA-N
InChIInChI=1S/C65H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-29,32-36,40-45,49-50,52-53,62H,4-7,9-10,12-15,22-24,30-31,37-39,46-48,51,54-61H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,36-27-,43-40-,44-41-,45-42-,52-49-,53-50-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000239323
slm:000239323
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053243 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-1-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-docosahexaenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:3/22:6/22:5)
TAG(62:14)
TG(18:3/22:6/22:5)
TG(62:14)
Tracylglycerol(18:3/22:6/22:5)
Tracylglycerol(62:14)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53243 secondary/obsolete/fantasy identifier