Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137833Image of MNXM137833
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H96O6
charge0
mass901.38994
referenceslm:000184510
InChIKeyYEIYHQZOMAQZID-NQEISCIQSA-N
InChIInChI=1S/C59H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-27,29-31,35,37,56H,4-6,9,12-15,18,22-23,28,32-34,36,38-55H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,30-29-,31-26-,37-35-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000184510
slm:000184510
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055208 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-palmitoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/16:1/22:5)
TAG(56:9)
TG(18:3/16:1/22:5)
TG(56:9)
Tracylglycerol(18:3/16:1/22:5)
Tracylglycerol(56:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55208 secondary/obsolete/fantasy identifier