Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137904Image of MNXM137904
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H100O6
charge0
mass953.4645
referenceslm:000223184
InChIKeyBBJDEDZNDSLQPM-MWYIYXPCSA-N
InChIInChI=1S/C63H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,31,33-34,36,38-39,41,60H,4-6,8,11,13-15,22-24,30,32,35,37,40,42-59H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,39-36-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000223184
slm:000223184
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055278 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
1-alpha-linolenoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
TAG(18:3/20:3/22:5)
TAG(18:3/20:3W6/22:5)
TAG(18:3/20:3n6/22:5)
TAG(60:11)
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(18:3/20:3/22:5)
TG(18:3/20:3W6/22:5)
TG(18:3/20:3n6/22:5)
TG(18:3n3/20:3n6/22:5n3)
TG(18:3w3/20:3w6/22:5w3)
TG(60:11)
Tag(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(18:3n3/20:3n6/22:5n3)
Tag(18:3w3/20:3w6/22:5w3)
Tracylglycerol(18:3/20:3/22:5)
Tracylglycerol(18:3/20:3W6/22:5)
Tracylglycerol(18:3/20:3n6/22:5)
Tracylglycerol(60:11)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(18:3/20:3/22:5)
Triacylglycerol(18:3n3/20:3n6/22:5n3)
Triacylglycerol(18:3w3/20:3w6/22:5w3)
Triacylglycerol(60:11)
Triglyceride
hmdb:HMDB55278 secondary/obsolete/fantasy identifier