Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137942Image of MNXM137942
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H106O6
charge0
mass983.53354
referenceslm:000244873
InChIKeyXAURFXOBUGPVJA-BDYVNSHKSA-N
InChIInChI=1S/C65H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,32,34,36,40,43,62H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,33,35,37-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,36-27-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000244873
slm:000244873
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055292 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-docosadienoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:2/22:5)
TAG(62:10)
TG(18:3/22:2/22:5)
TG(62:10)
Tracylglycerol(18:3/22:2/22:5)
Tracylglycerol(62:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55292 secondary/obsolete/fantasy identifier