Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137970Image of MNXM137970
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H98O6
charge0
mass975.47002
referenceslm:000239250
InChIKeyDKVBIZBAPFCQCD-RUIDFXLVSA-N
InChIInChI=1S/C65H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-29,32-36,40-41,43-44,50,53,62H,4-6,13-15,22-24,30-31,37-39,42,45-49,51-52,54-61H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,36-27-,43-40-,44-41-,53-50-/t62-/m0/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000239250
slm:000239250
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055348 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-1-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-docosahexaenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:6/22:5)
TAG(62:14)
TG(18:3/22:6/22:5)
TG(62:14)
Tracylglycerol(18:3/22:6/22:5)
Tracylglycerol(62:14)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55348 secondary/obsolete/fantasy identifier