Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138080Image of MNXM138080
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H98O6
charge0
mass951.44862
referenceslm:000221618
InChIKeyLHUGTCWPAVSOSD-YDIYRILGSA-N
InChIInChI=1S/C63H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,31,33-34,38,40-41,43,47,50,60H,4-6,8,11,13-15,22-24,30,32,35-37,39,42,44-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-,43-40-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000221618
slm:000221618
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055463 TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2n6/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Stearidonoyl-2-eicosadienoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:4/20:2/22:6)
TAG(18:4/20:2W6/22:6)
TAG(18:4/20:2n6/22:6)
TAG(60:12)
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(18:4/20:2/22:6)
TG(18:4/20:2W6/22:6)
TG(18:4/20:2n6/22:6)
TG(18:4n3/20:2n6/22:6n3)
TG(18:4w3/20:2w6/22:6w3)
TG(60:12)
Tag(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(18:4n3/20:2n6/22:6n3)
Tag(18:4w3/20:2w6/22:6w3)
Tracylglycerol(18:4/20:2/22:6)
Tracylglycerol(18:4/20:2W6/22:6)
Tracylglycerol(18:4/20:2n6/22:6)
Tracylglycerol(60:12)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(18:4/20:2/22:6)
Triacylglycerol(18:4n3/20:2n6/22:6n3)
Triacylglycerol(18:4w3/20:2w6/22:6w3)
Triacylglycerol(60:12)
Triglyceride
hmdb:HMDB55463 secondary/obsolete/fantasy identifier