Feedback

1-O-octadecyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138081Image of MNXM138081
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H104O5
charge0
mass893.45406
referenceslm:000179875
InChIKeyPLBXBFBMXNEOAO-VXFAFUKASA-N
InChIInChI=1S/C59H104O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(61)64-57(55-62-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)56-63-58(60)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h9,12,16,18-19,21,25,27-28,31,37,40,57H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,26,29-30,32-36,38-39,41-56H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,31-27-,40-37-/t57-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000179875
slm:000179875
1-O-octadecyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
TG(O-18:0/20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055464 TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2n6/o-18:0)
(2R)-1-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-Stearidonoyl-2-eicosadienoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:4/20:2/18:0)
TAG(18:4/20:2W6/18:0)
TAG(18:4/20:2n6/18:0)
TAG(56:6)
TG(18:4/20:2/18:0)
TG(18:4/20:2W6/18:0)
TG(18:4/20:2n6/18:0)
TG(56:6)
Tracylglycerol(18:4/20:2/18:0)
Tracylglycerol(18:4/20:2W6/18:0)
Tracylglycerol(18:4/20:2n6/18:0)
Tracylglycerol(56:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55464 secondary/obsolete/fantasy identifier