Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138090Image of MNXM138090
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H94O6
charge0
mass923.39546
referenceslm:000200351
InChIKeySRDVIWOYPMLATK-QPPDPZJRSA-N
InChIInChI=1S/C61H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,32-34,36-38,41-42,45,58H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,35,39-40,43-44,46-57H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,36-33-,37-34-,41-38-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000200351
slm:000200351
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055467 TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3n6/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Stearidonoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
1-stearidonoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:4/20:3/20:5)
TAG(18:4/20:3W6/20:5)
TAG(18:4/20:3n6/20:5)
TAG(58:12)
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(18:4/20:3/20:5)
TG(18:4/20:3W6/20:5)
TG(18:4/20:3n6/20:5)
TG(18:4n3/20:3n6/20:5n3)
TG(18:4w3/20:3w6/20:5w3)
TG(58:12)
Tag(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(18:4n3/20:3n6/20:5n3)
Tag(18:4w3/20:3w6/20:5w3)
Tracylglycerol(18:4/20:3/20:5)
Tracylglycerol(18:4/20:3W6/20:5)
Tracylglycerol(18:4/20:3n6/20:5)
Tracylglycerol(58:12)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(18:4/20:3/20:5)
Triacylglycerol(18:4n3/20:3n6/20:5n3)
Triacylglycerol(18:4w3/20:3w6/20:5w3)
Triacylglycerol(58:12)
Triglyceride
hmdb:HMDB55467 secondary/obsolete/fantasy identifier