Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138091Image of MNXM138091
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H98O6
charge0
mass950.73634
referenceslm:000221585
InChIKeyKDLKKLYVNQBFCA-NMGDYZHDSA-N
InChIInChI=1S/C63H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,31,33-34,36,38-41,43,60H,4-6,8,11,13-15,22-24,30,32,35,37,42,44-59H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,39-36-,41-38-,43-40-/t60-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)OC(=O)CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000221585
slm:000221585
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055468 TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2R)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Stearidonoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Stearidonoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:4/20:3/22:5)
TAG(18:4/20:3W6/22:5)
TAG(18:4/20:3n6/22:5)
TAG(60:12)
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(18:4/20:3/22:5)
TG(18:4/20:3W6/22:5)
TG(18:4/20:3n6/22:5)
TG(18:4W3/20:3W6/22:5W3)
TG(18:4n3/20:3n6/22:5n3)
TG(60:12)
Tag(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(18:4W3/20:3W6/22:5W3)
Tag(18:4n3/20:3n6/22:5n3)
Tracylglycerol(18:4/20:3/22:5)
Tracylglycerol(18:4/20:3W6/22:5)
Tracylglycerol(18:4/20:3n6/22:5)
Tracylglycerol(60:12)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(18:4/20:3/22:5)
Triacylglycerol(18:4W3/20:3W6/22:5W3)
Triacylglycerol(18:4n3/20:3n6/22:5n3)
Triacylglycerol(60:12)
Triglyceride
hmdb:HMDB55468 secondary/obsolete/fantasy identifier