Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138133Image of MNXM138133
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H100O6
charge0
mass977.4859
referenceslm:000240568
InChIKeyZJDPMLJZMVILST-VXOFYVADSA-N
InChIInChI=1S/C65H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,32-36,40-45,62H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,37-39,46-61H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,36-27-,43-40-,44-41-,45-42-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000240568
slm:000240568
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055486 TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2R)-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Stearidonoyl-2-adrenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:4/22:4/22:5)
TAG(62:13)
TG(18:4/22:4/22:5)
TG(62:13)
Tracylglycerol(18:4/22:4/22:5)
Tracylglycerol(62:13)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55486 secondary/obsolete/fantasy identifier