Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138415Image of MNXM138415
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212818
InChIKeyNJEMYHITPCMZLC-SUCXDTNXSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,32,40,43,58H,4-15,17,20,22-24,26,29-31,33-39,41-42,44-57H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,32-27-,43-40-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000212818
slm:000212818
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045906 TG(20:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2n6)
(2S)-3-(icosanoyloxy)-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-Arachidonyl-2-g-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-gamma-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:0/18:3/20:2)
TAG(20:0/18:3/20:2W6)
TAG(20:0/18:3/20:2n6)
TAG(58:5)
TG(20:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:0/18:3/20:2)
TG(20:0/18:3/20:2W6)
TG(20:0/18:3/20:2n6)
TG(20:0/18:3n6/20:2n6)
TG(20:0/18:3w6/20:2w6)
TG(58:5)
Tag(20:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:0/18:3n6/20:2n6)
Tag(20:0/18:3w6/20:2w6)
Tracylglycerol(20:0/18:3/20:2)
Tracylglycerol(20:0/18:3/20:2W6)
Tracylglycerol(20:0/18:3/20:2n6)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/18:3/20:2)
Triacylglycerol(20:0/18:3n6/20:2n6)
Triacylglycerol(20:0/18:3w6/20:2w6)
Triacylglycerol(58:5)
Triglyceride
hmdb:HMDB45906 secondary/obsolete/fantasy identifier