Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138418Image of MNXM138418
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209735
InChIKeyANSUEMWXPJHSBM-COWXPDBSSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,32-33,35,40-41,43-44,58H,4-15,17,20,22-24,26,29-31,34,36-39,42,45-57H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,32-27-,35-33-,43-40-,44-41-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000209735
slm:000209735
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045908 TG(20:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-3-(icosanoyloxy)-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-g-linolenoyl-3-arachidonoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
TAG(20:0/18:3/20:4)
TAG(58:7)
TG(20:0/18:3/20:4)
TG(58:7)
Tracylglycerol(20:0/18:3/20:4)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB45908 secondary/obsolete/fantasy identifier