Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138438Image of MNXM138438
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188120
InChIKeyWHYBQTJPZWXIIB-NXCKCZKGSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8-9,11-12,17-18,20-21,26-27,30-31,36,39,56H,4-7,10,13-16,19,22-25,28-29,32-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,20-17-,21-18-,30-26-,31-27-,39-36-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000188120
slm:000188120
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0)
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046095 TG(20:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl icosanoate
1-Arachidonyl-2-a-linolenoyl-3-stearidonoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
TAG(20:0/18:3/18:4)
TAG(56:7)
TG(20:0/18:3/18:4)
TG(56:7)
Tracylglycerol(20:0/18:3/18:4)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46095 secondary/obsolete/fantasy identifier