Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138467Image of MNXM138467
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211404
InChIKeyWFJYRJNBWHJHDM-KRLIDTDISA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25,27-28,32,40,43,58H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,26,29-31,33-39,41-42,44-57H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,32-27-,43-40-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211404
slm:000211404
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046114 TG(20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2n6)
(2S)-3-(icosanoyloxy)-2-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-Arachidonyl-2-stearidonoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-stearidonoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:0/18:4/20:2)
TAG(20:0/18:4/20:2W6)
TAG(20:0/18:4/20:2n6)
TAG(58:6)
TG(20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:0/18:4/20:2)
TG(20:0/18:4/20:2W6)
TG(20:0/18:4/20:2n6)
TG(20:0/18:4n3/20:2n6)
TG(20:0/18:4w3/20:2w6)
TG(58:6)
Tag(20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:0/18:4n3/20:2n6)
Tag(20:0/18:4w3/20:2w6)
Tracylglycerol(20:0/18:4/20:2)
Tracylglycerol(20:0/18:4/20:2W6)
Tracylglycerol(20:0/18:4/20:2n6)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/18:4/20:2)
Triacylglycerol(20:0/18:4n3/20:2n6)
Triacylglycerol(20:0/18:4w3/20:2w6)
Triacylglycerol(58:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB46114 secondary/obsolete/fantasy identifier