Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2,3-dieicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138491Image of MNXM138491
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H118O6
charge0
mass971.60742
referenceslm:000237477
InChIKeyIURMBXSVKSWAOA-UKFOTICSSA-N
InChIInChI=1S/C63H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,28,60H,4-15,17-18,20-24,26-27,29-59H2,1-3H3/b19-16-,28-25-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000237477
slm:000237477
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2,3-dieicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:0/20:0)
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:0/20:0)
hmdb:HMDB0045594 TG(20:0/20:0/20:2n6)
(2S)-2,3-bis(icosanoyloxy)propyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-Arachidonyl-2-arachidonyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-arachidoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:0/20:0/20:2)
TAG(20:0/20:0/20:2W6)
TAG(20:0/20:0/20:2n6)
TAG(60:2)
TG(20:0/20:0/20:2(11Z,14Z))
TG(20:0/20:0/20:2)
TG(20:0/20:0/20:2W6)
TG(60:2)
Tag(20:0/20:0/20:2(11Z,14Z))
Tracylglycerol(20:0/20:0/20:2)
Tracylglycerol(20:0/20:0/20:2W6)
Tracylglycerol(20:0/20:0/20:2n6)
Tracylglycerol(60:2)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/20:0/20:2)
Triacylglycerol(20:0/20:0/20:2n6)
Triacylglycerol(20:0/20:0/20:2w6)
Triacylglycerol(60:2)
Triglyceride
hmdb:HMDB45594 secondary/obsolete/fantasy identifier