Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138525Image of MNXM138525
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H114O6
charge0
mass991.59706
referenceslm:000251592
InChIKeyZTKVWXGQFXQYEG-NQMXBKLCSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25,27-28,30,32,35,40,43,62H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26,29,31,33-34,36-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,30-27-,35-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000251592
slm:000251592
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z)/20:0)
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045786 TG(20:0/20:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-eicosenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11-eicosenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:1/22:5)
TAG(62:6)
TG(20:0/20:1/22:5)
TG(62:6)
Tracylglycerol(20:0/20:1/22:5)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB45786 secondary/obsolete/fantasy identifier