Feedback

1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138530Image of MNXM138530
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H104O6
charge0
mass885.43206
referenceslm:000173966
InChIKeySNGHDWHBYJYQOD-MERPXKMWSA-N
InChIInChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-21-18-15-12-9-6-3)63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15,17-18,20,25,27,54H,4-14,16,19,21-24,26,28-53H2,1-3H3/b18-15-,20-17-,27-25-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000173966
slm:000173966
1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045922 TG(20:0/20:2n6/14:1(9Z))
(2S)-1-(icosanoyloxy)-3-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propan-2-yl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-Arachidonyl-2-eicosadienoyl-3-myristoleoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-eicosadienoyl-3-myristoleoyl-glycerol
TAG(20:0/20:2/14:1)
TAG(20:0/20:2W6/14:1)
TAG(20:0/20:2n6/14:1)
TAG(54:3)
TG(20:0/20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z))
TG(20:0/20:2/14:1)
TG(20:0/20:2W6/14:1)
TG(20:0/20:2n6/14:1)
TG(20:0/20:2n6/14:1n5)
TG(20:0/20:2w6/14:1w5)
TG(54:3)
Tag(20:0/20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z))
Tag(20:0/20:2n6/14:1n5)
Tag(20:0/20:2w6/14:1w5)
Tracylglycerol(20:0/20:2/14:1)
Tracylglycerol(20:0/20:2W6/14:1)
Tracylglycerol(20:0/20:2n6/14:1)
Tracylglycerol(54:3)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z))
Triacylglycerol(20:0/20:2/14:1)
Triacylglycerol(20:0/20:2n6/14:1n5)
Triacylglycerol(20:0/20:2w6/14:1w5)
Triacylglycerol(54:3)
Triglyceride
hmdb:HMDB45922 secondary/obsolete/fantasy identifier