Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138539Image of MNXM138539
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H116O6
charge0
mass969.59154
referenceslm:000236373
InChIKeyIPHBLBUBXCJBLT-KMNGGDODSA-N
InChIInChI=1S/C63H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,21,25,27-28,30,60H,4-17,19-20,22-24,26,29,31-59H2,1-3H3/b21-18-,28-25-,30-27-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000236373
slm:000236373
1-(11Z-eicosenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045926 TG(20:0/20:2n6/20:1(11Z))
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-Arachidonyl-2-eicosadienoyl-3-eicosenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-eicosadienoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(20:0/20:2/20:1)
TAG(20:0/20:2W6/20:1)
TAG(20:0/20:2n6/20:1)
TAG(60:3)
TG(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z))
TG(20:0/20:2/20:1)
TG(20:0/20:2W6/20:1)
TG(20:0/20:2n6/20:1)
TG(20:0/20:2n6/20:1n9)
TG(20:0/20:2w6/20:1w9)
TG(60:3)
Tag(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z))
Tag(20:0/20:2n6/20:1n9)
Tag(20:0/20:2w6/20:1w9)
Tracylglycerol(20:0/20:2/20:1)
Tracylglycerol(20:0/20:2W6/20:1)
Tracylglycerol(20:0/20:2n6/20:1)
Tracylglycerol(60:3)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol(20:0/20:2/20:1)
Triacylglycerol(20:0/20:2n6/20:1n9)
Triacylglycerol(20:0/20:2w6/20:1w9)
Triacylglycerol(60:3)
Triglyceride
hmdb:HMDB45926 secondary/obsolete/fantasy identifier