Feedback

1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138542Image of MNXM138542
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H112O6
charge0
mass965.55978
referenceslm:000233805
InChIKeyDTHQVLKUDRJNSH-NXEMOPDZSA-N
InChIInChI=1S/C63H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,30,34,37,60H,4-15,17,20,22-24,26,29,31-33,35-36,38-59H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,37-34-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000233805
slm:000233805
1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045933 TG(20:0/20:2n6/20:3n6)
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoate
1-Arachidonyl-2-eicosadienoyl-3-homo-g-linolenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-eicosadienoyl-3-dihomo-gamma-linolenoyl-glycerol
TAG(20:0/20:2/20:3)
TAG(20:0/20:2W6/20:3W6)
TAG(20:0/20:2n6/20:3n6)
TAG(60:5)
TG(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
TG(20:0/20:2/20:3)
TG(20:0/20:2W6/20:3W6)
TG(60:5)
Tag(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Tracylglycerol(20:0/20:2/20:3)
Tracylglycerol(20:0/20:2W6/20:3W6)
Tracylglycerol(20:0/20:2n6/20:3n6)
Tracylglycerol(60:5)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/20:2/20:3)
Triacylglycerol(20:0/20:2n6/20:3n6)
Triacylglycerol(20:0/20:2w6/20:3w6)
Triacylglycerol(60:5)
Triglyceride
hmdb:HMDB45933 secondary/obsolete/fantasy identifier