Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138551Image of MNXM138551
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H112O6
charge0
mass988.84589
referenceslm:000250190
InChIKeyGUDXYCHTBIUBFB-LCGWKWSFSA-N
InChIInChI=1S/C65H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,30,32,35,40,43,62H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29,31,33-34,36-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,35-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000250190
slm:000250190
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045942 TG(20:0/20:2n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-eicosadienoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
1-Arachidoyl-2-eicosadienoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:2/22:5)
TAG(20:0/20:2W6/22:5)
TAG(20:0/20:2n6/22:5)
TAG(62:7)
TG(20:0/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:0/20:2/22:5)
TG(20:0/20:2W6/22:5)
TG(20:0/20:2W6/22:5W3)
TG(20:0/20:2n6/22:5)
TG(20:0/20:2n6/22:5n3)
TG(62:7)
Tag(20:0/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:0/20:2W6/22:5W3)
Tag(20:0/20:2n6/22:5n3)
Tracylglycerol(20:0/20:2/22:5)
Tracylglycerol(20:0/20:2W6/22:5)
Tracylglycerol(20:0/20:2n6/22:5)
Tracylglycerol(62:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:0/20:2/22:5)
Triacylglycerol(20:0/20:2W6/22:5W3)
Triacylglycerol(20:0/20:2n6/22:5n3)
Triacylglycerol(62:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB45942 secondary/obsolete/fantasy identifier