Feedback

TG(20:0/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138569Image of MNXM138569
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referencehmdb:HMDB0045804
InChIKeyYFAJBCJGYMUEKS-CTJGIVJTSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,27-28,30,34,36-37,39,43,45-46,48,60H,4-15,17-18,20-24,26,29,31-33,35,38,40-42,44,47,49-59H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,30-27-,37-34-,39-36-,46-43-,48-45-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0045804 TG(20:0/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-meadoyl-3-arachidonoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:3/20:4)
TAG(60:7)
TG(20:0/20:3/20:4)
TG(60:7)
Tracylglycerol(20:0/20:3/20:4)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB45804 secondary/obsolete/fantasy identifier