Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138586Image of MNXM138586
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212800
InChIKeyJMCPIYXZTVYWNN-VYPJFQJTSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17-18,20-21,26-27,29,32,34,37,58H,4-16,19,22-25,28,30-31,33,35-36,38-57H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,29-26-,32-27-,37-34-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000212800
slm:000212800
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045956 TG(20:0/20:3n6/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-(icosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoate
1-Arachidonyl-2-homo-g-linolenoyl-3-linoleoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(20:0/20:3/18:2)
TAG(20:0/20:3W6/18:2)
TAG(20:0/20:3n6/18:2)
TAG(58:5)
TG(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
TG(20:0/20:3/18:2)
TG(20:0/20:3W6/18:2)
TG(20:0/20:3n6/18:2)
TG(20:0/20:3n6/18:2n6)
TG(20:0/20:3w6/18:2w6)
TG(58:5)
Tag(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Tag(20:0/20:3n6/18:2n6)
Tag(20:0/20:3w6/18:2w6)
Tracylglycerol(20:0/20:3/18:2)
Tracylglycerol(20:0/20:3W6/18:2)
Tracylglycerol(20:0/20:3n6/18:2)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol(20:0/20:3/18:2)
Triacylglycerol(20:0/20:3n6/18:2n6)
Triacylglycerol(20:0/20:3w6/18:2w6)
Triacylglycerol(58:5)
Triglyceride
hmdb:HMDB45956 secondary/obsolete/fantasy identifier