Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138587Image of MNXM138587
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass934.79894
referenceslm:000211438
InChIKeyUBTCUCWBLNAOIE-CAKFRHNKSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17-18,20-21,26-27,29,32,34,37-38,41,58H,4-16,19,22-25,28,30-31,33,35-36,39-40,42-57H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,29-26-,32-27-,37-34-,41-38-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211438
slm:000211438
1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045957 TG(20:0/20:3n6/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-(icosanoyloxy)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoate
1-Arachidonyl-2-homo-g-linolenoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
1-Arachidoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-gamma-linolenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:3/18:3)
TAG(20:0/20:3W6/18:3)
TAG(20:0/20:3n6/18:3)
TAG(58:6)
TG(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
TG(20:0/20:3/18:3)
TG(20:0/20:3W6/18:3)
TG(20:0/20:3W6/18:3W6)
TG(20:0/20:3n6/18:3)
TG(20:0/20:3n6/18:3n6)
TG(58:6)
Tag(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Tag(20:0/20:3W6/18:3W6)
Tag(20:0/20:3n6/18:3n6)
Tracylglycerol(20:0/20:3/18:3)
Tracylglycerol(20:0/20:3W6/18:3)
Tracylglycerol(20:0/20:3n6/18:3)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol(20:0/20:3/18:3)
Triacylglycerol(20:0/20:3W6/18:3W6)
Triacylglycerol(20:0/20:3n6/18:3n6)
Triacylglycerol(58:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB45957 secondary/obsolete/fantasy identifier