Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138595Image of MNXM138595
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230998
InChIKeyMIGIBVDABPNRJX-IYYGLFAMSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,30,34,36-37,39,43,46,60H,4-15,17,20,22-24,26,29,31-33,35,38,40-42,44-45,47-59H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,37-34-,39-36-,46-43-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230998
slm:000230998
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045960 TG(20:0/20:3n6/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-homo-g-linolenoyl-3-arachidonoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(20:0/20:3/20:4)
TAG(20:0/20:3W6/20:4)
TAG(20:0/20:3n6/20:4)
TAG(60:7)
TG(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
TG(20:0/20:3/20:4)
TG(20:0/20:3W6/20:4)
TG(20:0/20:3n6/20:4)
TG(20:0/20:3n6/20:4n6)
TG(20:0/20:3w6/20:4w6)
TG(60:7)
Tag(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Tag(20:0/20:3n6/20:4n6)
Tag(20:0/20:3w6/20:4w6)
Tracylglycerol(20:0/20:3/20:4)
Tracylglycerol(20:0/20:3W6/20:4)
Tracylglycerol(20:0/20:3n6/20:4)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/20:3/20:4)
Triacylglycerol(20:0/20:3n6/20:4n6)
Triacylglycerol(20:0/20:3w6/20:4w6)
Triacylglycerol(60:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB45960 secondary/obsolete/fantasy identifier