Feedback

1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138609Image of MNXM138609
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191723
InChIKeyMPWATYCSXGHPDV-PFCVRTADSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-24-21-18-15-12-9-6-3)65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24,26,28,32,35,41,44,56H,4-16,18-19,22-23,25,27,29-31,33-34,36-40,42-43,45-55H2,1-3H3/b20-17-,24-21-,28-26-,35-32-,44-41-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000191723
slm:000191723
1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045975 TG(20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z))
(2S)-1-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-arachidonoyl-3-palmitoleoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:4/16:1)
TAG(56:5)
TG(20:0/20:4/16:1)
TG(56:5)
Tracylglycerol(20:0/20:4/16:1)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB45975 secondary/obsolete/fantasy identifier