Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138642Image of MNXM138642
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H112O6
charge0
mass965.55978
referenceslm:000233989
InChIKeyMVZVFFWLMVHSMR-GMQUXJIXSA-N
InChIInChI=1S/C63H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,21,25,27-28,30,36,39,60H,4-8,10-11,13-17,19-20,22-24,26,29,31-35,37-38,40-59H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,28-25-,30-27-,39-36-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000233989
slm:000233989
1-(11Z-eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046134 TG(20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicosenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:4/20:1)
TAG(60:5)
TG(20:0/20:4/20:1)
TG(60:5)
Tracylglycerol(20:0/20:4/20:1)
Tracylglycerol(60:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46134 secondary/obsolete/fantasy identifier