Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138663Image of MNXM138663
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209602
InChIKeyRISUJAZMGNAJNW-WFTAZDRISA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17-18,20-21,26-27,29,32,34,37,43,46,58H,4-7,9-10,12-16,19,22-25,28,30-31,33,35-36,38-42,44-45,47-57H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,21-18-,29-26-,32-27-,37-34-,46-43-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000209602
slm:000209602
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046164 TG(20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-(icosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-eicosapentaenoyl-3-linoleoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:5/18:2)
TAG(58:7)
TG(20:0/20:5/18:2)
TG(58:7)
Tracylglycerol(20:0/20:5/18:2)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46164 secondary/obsolete/fantasy identifier