Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138773Image of MNXM138773
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H114O6
charge0
mass991.59706
referenceslm:000251679
InChIKeyJCNDSSNTOPEXGO-WFYNQXGCSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16-17,19-20,25-26,28-29,32,35,41,44,62H,4-15,18,21-24,27,30-31,33-34,36-40,42-43,45-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,35-32-,44-41-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000251679
slm:000251679
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046036 TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2n6)
(2S)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-adrenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-adrenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:0/22:4/20:2)
TAG(20:0/22:4/20:2W6)
TAG(20:0/22:4/20:2n6)
TAG(62:6)
TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:0/22:4/20:2)
TG(20:0/22:4/20:2W6)
TG(20:0/22:4/20:2n6)
TG(20:0/22:4n6/20:2n6)
TG(20:0/22:4w6/20:2w6)
TG(62:6)
Tag(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:0/22:4n6/20:2n6)
Tag(20:0/22:4w6/20:2w6)
Tracylglycerol(20:0/22:4/20:2)
Tracylglycerol(20:0/22:4/20:2W6)
Tracylglycerol(20:0/22:4/20:2n6)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/22:4/20:2)
Triacylglycerol(20:0/22:4n6/20:2n6)
Triacylglycerol(20:0/22:4w6/20:2w6)
Triacylglycerol(62:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB46036 secondary/obsolete/fantasy identifier