Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138833Image of MNXM138833
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC67H116O6
charge0
mass1017.63434
referenceslm:000266309
InChIKeyUTNIEGAINFDEKU-ROWPJURWSA-N
InChIInChI=1S/C67H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,25-26,28-29,34,37,43,46,64H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,27,30-33,35-36,38-42,44-45,47-63H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,37-34-,46-43-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000266309
slm:000266309
1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0)
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046195 TG(20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z))
(2S)-1-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-docosapentaenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
TAG(20:0/22:5/22:2)
TAG(64:7)
TG(20:0/22:5/22:2)
TG(64:7)
Tracylglycerol(20:0/22:5/22:2)
Tracylglycerol(64:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46195 secondary/obsolete/fantasy identifier