Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138860Image of MNXM138860
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC67H110O6
charge0
mass1011.5867
referenceslm:000262796
InChIKeyXZSWPHWYULCYDX-LKWPEARPSA-N
InChIInChI=1S/C67H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,25-26,28-29,33-34,36-37,42-43,45-46,52,55,64H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,27,30-32,35,38-41,44,47-51,53-54,56-63H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,36-33-,37-34-,45-42-,46-43-,55-52-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000262796
slm:000262796
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0)
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046222 TG(20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-1-[(7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-Arachidonyl-2-docosahexaenoyl-3-adrenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
TAG(20:0/22:6/22:4)
TAG(64:10)
TG(20:0/22:6/22:4)
TG(64:10)
Tracylglycerol(20:0/22:6/22:4)
Tracylglycerol(64:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46222 secondary/obsolete/fantasy identifier