Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138862Image of MNXM138862
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC67H108O6
charge0
mass1009.57082
referenceslm:000261263
InChIKeyABAPCGOEPWAJOW-KHLWFPLBSA-N
InChIInChI=1S/C67H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-26,28-29,33-34,36-37,42-43,45-46,52,55,64H,4-6,9,12-15,18,21-24,27,30-32,35,38-41,44,47-51,53-54,56-63H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,36-33-,37-34-,45-42-,46-43-,55-52-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000261263
slm:000261263
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0)
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046228 TG(20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-1-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-Arachidonyl-2-docosahexaenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
TAG(20:0/22:6/22:5)
TAG(64:11)
TG(20:0/22:6/22:5)
TG(64:11)
Tracylglycerol(20:0/22:6/22:5)
Tracylglycerol(64:11)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46228 secondary/obsolete/fantasy identifier