Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139139Image of MNXM139139
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass934.79894
referenceslm:000211399
InChIKeyNCKDZCQSMYNTDC-QFTMBHFPSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25-29,32,58H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,30-31,33-57H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211399
slm:000211399
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))
hmdb:HMDB0050743 TG(20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2n6)
(2S)-3-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-a-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosenoyl-2-alpha-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:1/18:3/20:2)
TAG(20:1/18:3/20:2W6)
TAG(20:1/18:3/20:2n6)
TAG(58:6)
TG(20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:1/18:3/20:2)
TG(20:1/18:3/20:2W6)
TG(20:1/18:3/20:2n6)
TG(20:1W9/18:3W3/20:2W6)
TG(20:1n9/18:3n3/20:2n6)
TG(58:6)
Tag(20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:1W9/18:3W3/20:2W6)
Tag(20:1n9/18:3n3/20:2n6)
Tracylglycerol(20:1/18:3/20:2)
Tracylglycerol(20:1/18:3/20:2W6)
Tracylglycerol(20:1/18:3/20:2n6)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:1/18:3/20:2)
Triacylglycerol(20:1W9/18:3W3/20:2W6)
Triacylglycerol(20:1n9/18:3n3/20:2n6)
Triacylglycerol(58:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB50743 secondary/obsolete/fantasy identifier