Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139251Image of MNXM139251
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H110O6
charge0
mass962.83024
referenceslm:000232508
InChIKeyGWYYYKLEOYWXOZ-QZEFYFLMSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,36,39,60H,4-15,17,20,22-24,31-35,37-38,40-59H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,39-36-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000232508
slm:000232508
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z))
hmdb:HMDB0050648 TG(20:1(11Z)/20:3n6/20:2n6)
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosenoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:1/20:3/20:2)
TAG(20:1/20:3W6/20:2W6)
TAG(20:1/20:3n6/20:2n6)
TAG(60:6)
TG(20:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:1/20:3/20:2)
TG(20:1/20:3W6/20:2W6)
TG(20:1/20:3n6/20:2n6)
TG(20:1W9/20:3W6/20:2W6)
TG(20:1n9/20:3n6/20:2n6)
TG(60:6)
Tag(20:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:1W9/20:3W6/20:2W6)
Tag(20:1n9/20:3n6/20:2n6)
Tracylglycerol(20:1/20:3/20:2)
Tracylglycerol(20:1/20:3W6/20:2W6)
Tracylglycerol(20:1/20:3n6/20:2n6)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:1/20:3/20:2)
Triacylglycerol(20:1W9/20:3W6/20:2W6)
Triacylglycerol(20:1n9/20:3n6/20:2n6)
Triacylglycerol(60:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB50648 secondary/obsolete/fantasy identifier