Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139283Image of MNXM139283
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H104O6
charge0
mass932.78329
referenceslm:000209601
InChIKeyQDLUAHNHTJHDBH-QYZTVOSZSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17-18,20-21,25-29,32,34,37,58H,4-7,9-10,12-16,19,22-24,30-31,33,35-36,38-57H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,37-34-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000209601
slm:000209601
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
hmdb:HMDB0050779 TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(20:1/20:4/18:2)
TAG(58:7)
TG(20:1/20:4/18:2)
TG(58:7)
Tracylglycerol(20:1/20:4/18:2)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50779 secondary/obsolete/fantasy identifier