Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139288Image of MNXM139288
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass960.81459
referenceslm:000230926
InChIKeyJYVIIPXGTINXBX-PSACMBRBSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25-30,36,39,60H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,31-35,37-38,40-59H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,39-36-/t60-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230926
slm:000230926
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
hmdb:HMDB0050781 TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2n6)
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-eicosatetraenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:1/20:4/20:2)
TAG(20:1/20:4/20:2W6)
TAG(20:1/20:4/20:2n6)
TAG(60:7)
TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:1/20:4/20:2)
TG(20:1/20:4/20:2W6)
TG(20:1/20:4/20:2n6)
TG(20:1W9/20:4W3/20:2W6)
TG(20:1n9/20:4n3/20:2n6)
TG(60:7)
Tag(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:1W9/20:4W3/20:2W6)
Tag(20:1n9/20:4n3/20:2n6)
Tracylglycerol(20:1/20:4/20:2)
Tracylglycerol(20:1/20:4/20:2W6)
Tracylglycerol(20:1/20:4/20:2n6)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:1/20:4/20:2)
Triacylglycerol(20:1W9/20:4W3/20:2W6)
Triacylglycerol(20:1n9/20:4n3/20:2n6)
Triacylglycerol(60:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB50781 secondary/obsolete/fantasy identifier