Feedback

1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139480Image of MNXM139480
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC67H120O6
charge0
mass1020.90849
referenceslm:000269020
InChIKeyCCYPENFJFHEKNI-SETOIFJYSA-N
InChIInChI=1S/C67H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-33-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17,20,25-30,38,41,64H,4-16,18-19,21-24,31-37,39-40,42-63H2,1-3H3/b20-17-,28-25-,29-26-,30-27-,41-38-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000269020
slm:000269020
1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(20:3(8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (20:3(8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)/20:1(11Z))
hmdb:HMDB0050573 TG(20:1(11Z)/24:1(15Z)/20:3n6)
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-nervonoyl-3-dihomo-gamma-linolenoyl-glycerol
1-Eicosenoyl-2-nervonoyl-3-homo-g-linolenoyl-glycerol
TAG(20:1/24:1/20:3)
TAG(20:1/24:1/20:3W6)
TAG(20:1/24:1/20:3n6)
TAG(64:5)
TG(20:1(11Z)/24:1(15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
TG(20:1/24:1/20:3)
TG(20:1/24:1/20:3W6)
TG(20:1/24:1/20:3n6)
TG(20:1W9/24:1W9/20:3W6)
TG(20:1n9/24:1n9/20:3n6)
TG(64:5)
Tag(20:1(11Z)/24:1(15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Tag(20:1W9/24:1W9/20:3W6)
Tag(20:1n9/24:1n9/20:3n6)
Tracylglycerol(20:1/24:1/20:3)
Tracylglycerol(20:1/24:1/20:3W6)
Tracylglycerol(20:1/24:1/20:3n6)
Tracylglycerol(64:5)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:1(11Z)/24:1(15Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:1/24:1/20:3)
Triacylglycerol(20:1W9/24:1W9/20:3W6)
Triacylglycerol(20:1n9/24:1n9/20:3n6)
Triacylglycerol(64:5)
Triglyceride
hmdb:HMDB50573 secondary/obsolete/fantasy identifier