Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139533Image of MNXM139533
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H98O6
charge0
mass902.73634
referenceslm:000185909
InChIKeyOVTMXVFZLKZESL-ZMTZGGATSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-29-31-33-35-38-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-36-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-37-34-32-30-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-27,29,31,35,38,56H,4-6,8-9,11-14,21-23,28,30,32-34,36-37,39-55H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,31-29-,38-35-/t56-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000185909
slm:000185909
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053365 TG(20:2n6/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-myristoleoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-myristoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/14:1/22:5)
TAG(20:2W6/14:1/22:5)
TAG(20:2n6/14:1/22:5)
TAG(56:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/14:1/22:5)
TG(20:2W6/14:1/22:5)
TG(20:2W6/14:1W5/22:5W3)
TG(20:2n6/14:1/22:5)
TG(20:2n6/14:1n5/22:5n3)
TG(56:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/14:1W5/22:5W3)
Tag(20:2n6/14:1n5/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/14:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/14:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/14:1/22:5)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/14:1/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/14:1W5/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/14:1n5/22:5n3)
Triacylglycerol(56:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53365 secondary/obsolete/fantasy identifier