Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139541Image of MNXM139541
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC58H100O6
charge0
mass892.75199
referenceslm:000178957
InChIKeyJXFXFEIQWZXYFK-LWUZRGPDSA-N
InChIInChI=1S/C58H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-55(64-58(61)52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-37-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,31,33,55H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29-30,32,34-54H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-/t55-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000178957
slm:000178957
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053285 TG(20:2n6/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-pentadecanoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/15:0/20:4)
TAG(20:2W6/15:0/20:4)
TAG(20:2n6/15:0/20:4)
TAG(55:6)
TG(20:2(11Z,14Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/15:0/20:4)
TG(20:2W6/15:0/20:4)
TG(20:2W6/15:0/20:4W3)
TG(20:2n6/15:0/20:4)
TG(20:2n6/15:0/20:4n3)
TG(55:6)
Tag(20:2(11Z,14Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/15:0/20:4W3)
Tag(20:2n6/15:0/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/15:0/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/15:0/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/15:0/20:4)
Tracylglycerol(55:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/15:0/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/15:0/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/15:0/20:4n3)
Triacylglycerol(55:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53285 secondary/obsolete/fantasy identifier