Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139546Image of MNXM139546
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC60H102O6
charge0
mass918.76764
referenceslm:000197605
InChIKeyYXKIQDXCHKIXSG-PTTPEOKTSA-N
InChIInChI=1S/C60H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-32-34-36-39-41-44-47-50-53-59(62)65-56-57(66-60(63)54-51-48-45-42-37-24-21-18-15-12-9-6-3)55-64-58(61)52-49-46-43-40-38-35-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,30,32,36,39,57H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29,31,33-35,37-38,40-56H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,32-30-,39-36-/t57-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000197605
slm:000197605
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053287 TG(20:2n6/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-pentadecanoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-pentadecanoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/15:0/22:5)
TAG(20:2W6/15:0/22:5)
TAG(20:2n6/15:0/22:5)
TAG(57:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/15:0/22:5)
TG(20:2W6/15:0/22:5)
TG(20:2W6/15:0/22:5W3)
TG(20:2n6/15:0/22:5)
TG(20:2n6/15:0/22:5n3)
TG(57:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/15:0/22:5W3)
Tag(20:2n6/15:0/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/15:0/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/15:0/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/15:0/22:5)
Tracylglycerol(57:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/15:0/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/15:0/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/15:0/22:5n3)
Triacylglycerol(57:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53287 secondary/obsolete/fantasy identifier