Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139557Image of MNXM139557
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass934.79894
referenceslm:000211486
InChIKeyCCDYOOUYQUBKLR-ZAXRQEKOSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,30,32,37,39,58H,4-15,18,21-24,29,31,33-36,38,40-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,32-30-,39-37-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211486
slm:000211486
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053294 TG(20:2n6/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-(hexadecanoyloxy)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-hexadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-palmitoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(20:2/16:0/22:4)
TAG(20:2W6/16:0/22:4)
TAG(20:2n6/16:0/22:4)
TAG(58:6)
TG(20:2(11Z,14Z)/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/16:0/22:4)
TG(20:2W6/16:0/22:4)
TG(20:2W6/16:0/22:4W6)
TG(20:2n6/16:0/22:4)
TG(20:2n6/16:0/22:4n6)
TG(58:6)
Tag(20:2(11Z,14Z)/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/16:0/22:4W6)
Tag(20:2n6/16:0/22:4n6)
Tracylglycerol(20:2/16:0/22:4)
Tracylglycerol(20:2W6/16:0/22:4)
Tracylglycerol(20:2n6/16:0/22:4)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/16:0/22:4)
Triacylglycerol(20:2W6/16:0/22:4W6)
Triacylglycerol(20:2n6/16:0/22:4n6)
Triacylglycerol(58:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53294 secondary/obsolete/fantasy identifier