Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139568Image of MNXM139568
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H98O6
charge0
mass902.73634
referenceslm:000186265
InChIKeyPTXMQXGKKZZWBU-CWGUPRRESA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-34-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-35-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-28,31,34,39,42,56H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,29-30,32-33,35-38,40-41,43-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,28-26-,34-31-,42-39-/t56-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000186265
slm:000186265
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053377 TG(20:2n6/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-palmitoleoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/16:1/20:5)
TAG(20:2W6/16:1/20:5)
TAG(20:2n6/16:1/20:5)
TAG(56:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/16:1/20:5)
TG(20:2W6/16:1/20:5)
TG(20:2W6/16:1W7/20:5W3)
TG(20:2n6/16:1/20:5)
TG(20:2n6/16:1n7/20:5n3)
TG(56:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/16:1W7/20:5W3)
Tag(20:2n6/16:1n7/20:5n3)
Tracylglycerol(20:2/16:1/20:5)
Tracylglycerol(20:2W6/16:1/20:5)
Tracylglycerol(20:2n6/16:1/20:5)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/16:1/20:5)
Triacylglycerol(20:2W6/16:1W7/20:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/16:1n7/20:5n3)
Triacylglycerol(56:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53377 secondary/obsolete/fantasy identifier