Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139570Image of MNXM139570
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H104O6
charge0
mass932.78329
referenceslm:000209764
InChIKeyVLQMSFRLDCTWLW-LNHOFRMBSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-28,30,32,37,39,58H,4-15,18,22-23,29,31,33-36,38,40-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,28-26-,32-30-,39-37-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000209764
slm:000209764
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053372 TG(20:2n6/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-palmitoleoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(20:2/16:1/22:4)
TAG(20:2W6/16:1/22:4)
TAG(20:2n6/16:1/22:4)
TAG(58:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/16:1/22:4)
TG(20:2W6/16:1/22:4)
TG(20:2W6/16:1W7/22:4W6)
TG(20:2n6/16:1/22:4)
TG(20:2n6/16:1n7/22:4n6)
TG(58:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/16:1W7/22:4W6)
Tag(20:2n6/16:1n7/22:4n6)
Tracylglycerol(20:2/16:1/22:4)
Tracylglycerol(20:2W6/16:1/22:4)
Tracylglycerol(20:2n6/16:1/22:4)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/16:1/22:4)
Triacylglycerol(20:2W6/16:1W7/22:4W6)
Triacylglycerol(20:2n6/16:1n7/22:4n6)
Triacylglycerol(58:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53372 secondary/obsolete/fantasy identifier